Фондация „Прознание“

Фондация „Прознание“ е организация с мисия. Тя възниква като логично продължение на стартиралите през 2014 г. социални проекти на компанията и е водена от желанието и вярата ни, че можем да осигурим качествено образование на деца, които нямат равен достъп до такова. От началото на 2016 г., когато започва да съществува фондация „Прознание“, до сега, сме посветили вниманието и времето си на най-крехката от всички социални групи – децата и младежите в неравностойно положение (деца със специални образователни потребности, малцинства, бежанци, деца, лишени от родителска грижа и др.)

Вече близо 3 години успехите на 120 деца и младежи, участвали в образователните ни програми, ни мотивират да приемем каузата на фондация „Прознание“ за лична и да продължим да работим неуморно по още повече социални проекти, свързани с образование и дистанционно обучение на деца и младежи в неравностойно положение. Чрез нашите онлайн обучения осигуряваме образователни възможности, недостъпни при други условия, лесен контакт с квалифицирани преподаватели, взаимодействие в реално време между представители на различни социални групи, които участват от разнообразни географски локации и мултиплициране на вече доказани успешни образователни модели. Ние безрезервно вярваме в неизменното човешко право на образование и сме фокусирани върху възможностите постоянно да подобряваме достъпа до него чрез иновативни решения и смели разработки. Защото всеки заслужава своя шанс.

Нека говори статистиката

Социалните програми на Прознание са жив, работещ организъм, който успява да обедини обучаеми и учители за една обща, голяма цел. Към момента през програмите ни са преминали 120 обучаеми; 20 учители са посветили времето си на проектите ни; 9 партньора са повярвали в каузата и активно подпомагат дейността ни; общо 11 са населените места, в които работим и които са се докоснали до идеята на фондация „Прознание“. Щастливи сме да споделим, че партньорската ни мрежа постоянно се разраства и сме отворени към всякакви нови възможности и идеи за осигуряване на равен достъп до качествени образователни услуги.

Нашите проекти

Обучителни програми за деца, пребиваващи трайно в болнична среда

 • Реализират се в двете детски клиники за деца с онкохематологични заболявания в София и Варна от март 2014 г. и в болничното училище „Св. Иван Рилски“ гр. Пловдив;
 • Провеждат се интерактивни сесии два пъти седмично в индивидуален или групов формат (3-5 деца в група);
 • Децата участват в онлайн часове по учебни предмети от различни локации. През 2014 г. се провеждаха и уроци по английски език с учителка, базирана в Гърция;
 • Графикът на провеждане на часовете е гъвкав, в зависимост от състоянието на децата;
 • Прилага се „смесен подход“ – обучението се води от дистанционен учител. Провеждането му се подкрепя от психолога в клиниката, учителя в болничното училище или родителя вкъщи.

Обучителни програми за деца и младежи от ромска общност

 1. Обучителни програми с деца и младежи от ромския квартал Комлука в Сливен в партньорство с фондация „Здравето на ромите“:
   Вижте видео урок

 • Допълващо обучение по български език и литература за деца от 5 клас - провежда се веднъж седмично, в групов формат, с преподавател от София;

 • Наваксващо обучение по български език за младежи (17-28 години), което се води от учител от София с 2 групи, по 2 учебни часа седмично;

 • Допълващо обучение по математика за деца в 5 и 8 клас - реализира се в групов формат веднъж седмично, с учители от София;

 • Виртуален курс по английски език за сертификация В1 с младежи - обучението се води от преподавател от София, с 2 групи по 2 учебни часа седмично;

 • Дистанционен курс по английски език за начинаещи с учител от София;

 • Онлайн курс за подготовка за матура по химия, с преподавател от София, който се провежда веднъж седмично.

 • Виртуална занималня за деца (10-12 години) - обучението се осъществява от 2 учители от София и 1 от Перник, по 2 учебни часа седмично.

 1. Обучителна програма с младежи в Стара Загора в партньорство със СНЦ „Свят без граници“:

 • Подготовка за матура и кандидат-студентски изпити за младежи (11-12 клас) - Обучението започна през декември 2015 г. и се води от учител от София с 1 група, по 2 учебни часа седмично;

 • Онлайн курс по английски език за начинаещи, което се реализира 2 пъти седмично от учител, базиран в София.

 1. Дистанционен курс по английски език за младежи с висок потенциал, които са ограничени от социални и икономически бариери, в партньорство с Младежка фондация „Арете“. Курсовете се водят както от доброволци, за които английският език е майчин, така и от български доброволци с необходимите знания.

 2. Виртуална занималня за деца 2–6 клас от ромския квартал Максуда във Варна, в партньорство с МИГ-Крайморие.

Обучителни програми за младежи от иституции за деца, лишени от родителска грижа

 • Допълващо обучение по химия за младежи 9-10 клас - провежда се в групов формат, веднъж седмично, с преподавател от София;
 • Допълващо обучение по математика за младежи 9-10 клас - реализира се в групов формат, веднъж седмично, с преподавател от София.
 • Допълващо обучение по български език и литература за младежи 9-10 клас - осъществява се в групов формат, веднъж седмично, с преподавател от София.

Обучение по български език за деца и възрастни- бежанци, настанени в центъра във Враждебна

 • Проектът беше реализиран в партньорство с Каритас – София от септември 2014 г. до март, 2015 г. ;
 • Часовете се водиха от специалист по преподаване на български език като чужд език, по методика, разработена от Каритас;
 • Приложихме „смесен подход“ – обучението се водеше от дистанционен учител. Провеждането му беше подкрепено от доброволци на място.

Моля, изчакайте