Функционалности

 

Синхронна виртуална класна стая

Интерактивна виртуална класна стая, в която се осъществяват сесии на живо с учител онлайн

 

Асинхронна учебна среда

Платформа с предварително подготвени учебни материали за самоподготовка и учене със собствен темп

 

Система за управление на учебния процес

Инструменти в помощ на образователните организации за лесно управление на техните учители, курсове и потребители

Предимства

{vedamo_contact_card}
  1. VEDAMO предлага цялостно решение за дистанционно обучение, тъй като е разработен от самото начало да комбинира преподаването в реално време с платформа за предварително подготвени учебни материали.
  2. VEDAMO е оборудвана с богат набор от инструменти за контрол на достъпа до отделните функционалности и управление на взаимодействието между участниците, което гарантира ефективното мениджмънт на учебния процес, независимо от възрастта или нивото на обучаемите.
  3. VEDAMO има гъвкави функции за управление на взаимодействието между участниците, което прави средата благоприятна за комбиниране на различни формати на работа по време на дадена сесия – индивидуална работа, работа в малки групи или фронтална работа.
  4. VEDAMO дава възможност за настройка на различните профили и йерархията на различните роли, което прави системата за управление на учебния процес лесна за настройване към различните типове доставчици на образователни услуги и различния тип потребители – от малки деца до възрастни.
  5. VEDAMO разполага с надеждна система за мониторинг на образователните процеси както в реално време, така и на запис, което гарантира безопасността и качеството (ключови фактори при работа с деца)
  6. VEDAMO има уникална билинг система и система за отчети на образователните услуги, което позволява гъвкавост на различните нива – за отделните сесии, за даден курс или за пакет от няколко курса.

Моля, изчакайте