Учителите

Прознание-учителите са преди всичко доказани професионалисти и личности, силно мотивирани да се развиват, с богата култура, разнообразни интереси и изключителен педагогически подход. Те приемат технологиите като помощник, обичат работата си, децата и с радост се учат от тях. Част от учителите на Прознание преподават и в традиционното училище.

Прознание-учителите преминават през сериозен подбор от няколко етапа, включващ психологически тестове и оценка на педагогическите им компетентности чрез практически задачи. Всеки от одобрените Прознание-учители преминава специално обучение и има шанс да изработи и развие собствен почерк, съобразен с метода и принципите на работа в Прознание.

Прознание-учителите участват постоянно в поддържащи обучения и получават непрекъсната методическа подкрепа. Методическият ни екип извършва постоянен мониторинг на работата и резултатите на учителите, а обратната връзка от ученици и родители е неизменна част от цялостната им оценка.

Моля, изчакайте