Методът

Методът за интерактивно онлайн учене на Прознание е авторски, без аналог в България. Разработен е специално за образователните нужди на българските ученици   от методическия екип на Прознание, в партньорство с преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и постоянно се усъвършенства чрез обратната връзка от деца, родители и учители.

Методът Прознание съчетава водещи психологически и педагогически практики, подкрепени от технологични иновации, и е насочен изцяло към позитивно възприемане и разбиране на учебния материал чрез увлекателно съдържание, богат илюстративен материал, игри и практически задачи. В него водещо е ученето чрез разбиране и преживяване. Той стимулира развитието на личните качества на всяко дете чрез индивидуален подход и участие в малки групи.

Методът Прознание се прилага в сигурна виртуална среда за ползотворно взаимодействие и обмяна на идеи между връстници от различни географски точки. 

Моля, изчакайте