Обратно
       на живо

Математика за 11 клас. Първа част - Числови функции

 Вижте как се провеждат сесиите

Курсът е подходящ за ученици в 11 клас.

В края на Модула всеки ученик трябва да:
Знае какво е числова редица, общ член на числова редица, растяща/намаляваща редица, рекурентно зададена числова редица.
Умее да пресмята n-ия член на редица или да определя израз за n-тия член по зададена редица с членовете й. 
Знае какво е графика на редица и как се построява.
Знае и умее да определи коя редица е намаляваща и коя – растяща.
За аритметична/геометрична прогресия знае:
•    дефиниция;
•    разлика/частно;
•    формула за общия член; 
•    средно аритметично/геометрично;
•    основното свойство;
•    формула за сумата на първите n члена. 
Умее да определя дали дадена редица е аритметична/геометрична прогресия.
Знае и умее да използва свойствата на аритметична/геометрична прогресия.
Умее да решава практически задачи с помощта на аритметична/геометрична прогресия или и двете комбинирано.
Знае понятието лихва и умее да използва формулите за проста и сложна лихва за моделиране на конкретни ситуации.
Знае понятията периодична вноска, кредит и рента и умее да използва формулите за намирането им, за моделиране на конкретни ситуации.

10 онлайн сесии

сесии:

онлайн сесия
1. Числови редици. Формула за общия член на редица (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
2. Аритметична прогресия. Определение. Формула за общия член на аритметична прогресия. Основно свойство (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
3. Формула за сбора на първите n члена на аритметична прогресия (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
4. Аритметична прогресия – общи задачи (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
5. Геометрична прогресия. Формула за общия член на геометрична прогресия. Основно свойство (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
6. Формула за сбора на първите n члена на геометрична прогресия (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
7. Геометрична прогресия – общи задачи (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
8. Приложение на аритметична и геометрична прогресия (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
9. Проста и сложна лихва. Периодични вноски (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
10. Обобщение (1.5 учебни часа) В момента протича

Сесиите се провеждат в групи по 9 участници.

Коментари и оценки:


До този момент няма коментари за този курс.


За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Моля, изчакайте