Обратно
       на живо

Математика за 10 клас. Втора част - Рационални неравенства

 Вижте как се провеждат сесиите

Продължителността на модула е 15 учебни часа в 10 онлайн сесии.
 

Ученикът знае какво е квадратно неравенство и умее да го решава с помощта на графика.
Знае метод на интервалите и умее да го прилага за неравенства от по-висока степен /биквадратни и други/ и за дробно-рационални неравенства. Умее да използва логическите съюзи „и“, „или“ и релацията „еквивалентност“ при решаване на рационални неравенства. Умее да планира решението и да избира рационален път. Прилага разлагане на множители, опростяване на дробно-рационални изрази, определяне на ДМ, система неравенства, правят се вътрешнопредметни връзки. 
 

10 онлайн сесии

сесии:

онлайн сесия
1. Пълни квадратни неравенства /разлагане с и без формули за корените/ (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
2. Непълни квадратни неравенства. (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
3. Параметрични квадратни неравенства. (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
4. Метод на интервалите за полиноми. Биквадратни неравенства (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
5. Метод на интервалите за полиноми, разложени на множители със степени (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
6. Метод на интервалите за дробни неравенства (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
7. Метод на интервалите за дробни неравенства (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
8. Метод на интервалите за дробни рационални неравенства-упражнение (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
9. Системи неравенства (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
10. Обобщение (1.5 учебни часа) В момента протича

Сесиите се провеждат в групи по 8 - 9 участници.

Коментари и оценки:


До този момент няма коментари за този курс.


За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Моля, изчакайте