Обратно
       на живо

Математика за 10 клас. Първа част - Квадратна функция

 Вижте как се провеждат сесиите

Курсът е подходящ за ученици в 10 клас.
 

Ученикът знае какво е квадратна функция и свързаните с нея понятия – парабола, връх на парабола, ос на симетрия, интервали на монотонност – растяща функция и намаляваща функция, НМС /най-малка стойност/ и НГС /най-голяма стойност/. Умее да чертае графиката, определя свойствата й, пресечни точни с координатните оси, да разграничава и определя ДМ /дефиниционно множество/ и множество от функционални стойности. Умее да извлича математическа информация от дадена графика.
 

8 онлайн сесии

сесии:

онлайн сесия
1. Понятия: Функция. Графика на функция. ДМ /дефиниционно множество/ и функционални стойности. Растяща и намаляваща функция. НГС и НМС на функция (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
2. Квадратна функция. Графика и свойства (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
3. Непълна квадратна функция (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
4. “Местене” на графиката (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
5. Свойства на квадратната функция в затворен интервал. НГС и НМС (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
6. Намиране на НГС и НМС в затворен интервал (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
7. Основни задачи, свързани с квадратните функции (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
8. Квадратна функция с параметри (1.5 учебни часа) В момента протича

Сесиите се провеждат в групи по 9 участници.

Коментари и оценки:


До този момент няма коментари за този курс.


За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Моля, изчакайте