Обратно
       на живо

Математика за 8 клас. Пета част - Системи линейни уравнения с две неизвестни

 Вижте как се провеждат сесиите

Този модул е пета част от курса "Математика за 8 клас - всички модули"

В края на Модула, ученикът трябва да:
Знае линейно уравнение с две неизвестни – да го разпознава, да знае какво е решение.
Умее да намира графично решение.
Умее да изразява едното неизвестно чрез другото. Знае какво е наредена двойка.
Знае какво е система линейни уравнения с две неизвестни, какво е решение на системата.
Умее да решава графично системи уравнения.
Умее да решава системи уравнения чрез заместване.
Умее да решава системи уравнения чрез чрез събиране.
Умее да преценява рационалност, кой начин да използва – събиране или заместване.
Умее да използва системите линейни уравнения за моделиране на конкретни ситуации /текстови задачи/.
Познава решаване на система, когато има параметър.
Разбира логическите съюзи „и“ и „или“.

6 онлайн сесии

сесии:

онлайн сесия
1. Уравнения с две неизвестни. Линейни уравнения с две неизвестни. (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
2. Системи линейни уравнения с две неизвестни. Графично решаване (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
3. Решаване на системи линейни уравнения чрез заместване. (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
4. Решаване на системи линейни уравнения чрез събиране (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
5. Решаване на системи линейни уравнения чрез събиране или заместване. Приложение (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
6. Обобщение (1.5 учебни часа) В момента протича

Сесиите се провеждат в групи по 8 участници.

Коментари и оценки:


До този момент няма коментари за този курс.


За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Моля, изчакайте