Обратно
       на живо

Математика за 8 клас. Трета част - Функции

 Вижте как се провеждат сесиите

Продължителността на модула е 15 учебни часа в 10 онлайн сесии.

В края на модула, ученикът трябва да:
Знае понятията правоъгълна координатна система и координати на точка, функция, функционална зависимост, аргумент, ДМ /дефиниционно множество/ и функционална стойност и множество от функционални стойности, графика на функция, начини на задаване на функция.
Умее да изобразява точки върху координатната система, да проверява дали точка е от графиката на функция.
Знае понятието линейна функция.
Умее да чертае графиката на линейна функция. Съобразява се с ДМ, намира множеството на функционалните стойности. Обръща внимание на ъгловия коефициент. Разбира и използва изучаваните понятия.
Умее да чертае графиката на y=|ax+b|.
Знае понятията права и обратна пропорционалност, ДМ.
Умее да построява графиките на права и обратна пропорционалност.
Знае и разбира връзката между графично представяне и решаване на уравнение и неравенство.
Знае функцията y = ax2 и умее да чертае графиката й. Умее да извлича информация от зададена графично функция.

10 онлайн сесии

сесии:

онлайн сесия
1. Правоъгълна координатна система. (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
2. Функция. Функционална зависимост. Задаване на функция. Графика на функция (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
3. Графика на функция. Права пропорционалност. (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
4. Графика на функция. Линейна функция. (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
5. Линейна функция. Приложения (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
6. Графика на y=|ax+b| (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
7. Обратна пропорционалност. Графики (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
8. Връзка между линейна функция, линейни уравнения и линейни неравенства. (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
9. Функцията y = ax2 (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
10. Общи задачи за функции (1.5 учебни часа) В момента протича

Сесиите се провеждат в групи по 9 участници.

Коментари и оценки:


До този момент няма коментари за този курс.


За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Моля, изчакайте