Обратно
       на живо

Математика за 2 клас – трета част

 Вижте как се провеждат сесиите

Модулът е част от курса по математика за 2 клас. В рамките на обучението учениците ще формират понятията „пъти повече“ и „пъти по-малко“, „множител“ и „произведение“, “делимо“, „делител“, „частно“. Ще изградят умения за прилагане на разместително и съдружително свойство на умножението, както и за намиране на неизвестен множител. Ще формират умения за умножение и деление с числата 0, 1, 2, 5 и 10. Ще се запознаят с мерните единици за време – минута, час,  денонощие, седмица, месец, година. Ще формират умения за намиране на обиколка на равнобедрен триъгълник и правоъгълник.

Продължителността на модула е 12 учебни часа в 8 онлайн сесии.

8 онлайн сесии

сесии:

онлайн сесия
1. Действие умножение. Пъти повече (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
2. Умножение с числата 2, 5, 10. Множител, произведение (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
3. Свойства на умножението. Обиколка на равнобедрен триъгълник, правоъгълник (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
4. Действие деление. Пъти по-малко (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
5. Деление с числата 2, 5, 10. Делимо, делител, частно (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
6. Минута, час, денонощие, седмица, месец, година (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
7. Текстови задачи (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
8. Умножение и деление с нула и едно. Обобщение (1.5 учебни часа) В момента протича

Сесиите се провеждат в групи по 6 участници.

Коментари и оценки:


До този момент няма коментари за този курс.


За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Моля, изчакайте