Обратно
       на живо

Български език и литература за 2 клас – трета част

 Вижте как се провеждат сесиите

Модулът е част от курса по български език и литература за 2 клас. В рамките на обучението учениците ще формират умения за разпознаването на граматическите категории „род“ и „число“ при прилагателните имена. Ще усъвършенстват уменията си за правописна проверка. Ще обогатят знанията си за глаголите и техните форми за единствено и множествено число. 

Продължителността на модула е 12 учебни часа в 8 онлайн сесии.

8 онлайн сесии

сесии:

онлайн сесия
1. Художествени изразни средства-епитет (1.5 учебни часа) В момента протича
19 Януари, 12:30 (Теодора Арменкова)
онлайн сесия
2. Род и число на прилагателното име. Форми на думата (1.5 учебни часа) В момента протича
26 Януари, 12:30 (Теодора Арменкова)
онлайн сесия
3. Художествени изразни средства. Сравнение (1.5 учебни часа) В момента протича
02 Февруари, 12:30 ()
онлайн сесия
4. Правопис на прилагателните имена (1.5 учебни часа) В момента протича
09 Февруари, 12:30 (Теодора Арменкова)
онлайн сесия
5. Прилагателното име. Правопис и употреба (1.5 учебни часа) В момента протича
16 Февруари, 12:30 (Теодора Арменкова)
онлайн сесия
6. Глагол. Число на глагола (1.5 учебни часа) В момента протича
23 Февруари, 12:30 (Теодора Арменкова)
онлайн сесия
7. Правопис и употреба на глаголите (1.5 учебни часа) В момента протича
01 Март, 12:30 (Теодора Арменкова)
онлайн сесия
8. Повторението, като изразно средство на художествената реч (1.5 учебни часа) В момента протича
08 Март, 12:30 (Теодора Арменкова)

Сесиите се провеждат в групи по 6 - 9 участници.

Коментари и оценки:


До този момент няма коментари за този курс.


За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Моля, изчакайте