Обратно
       на живо

Български език и литература за 2 клас – втора част

 Вижте как се провеждат сесиите

Модулът е част от курса по български език и литература за 2 клас. В рамките на обучението учениците ще развият уменията си за определяне на думите като части на речта. Ще формират умения за разпознаването на видовете съществителни имена, както и за граматическите категории „род“ и „число“ при съществителните имена. Ще разграничават прилагателните имена от другите части на речта.

Продължителността на модула е 10,5 учебни часа в 7 онлайн сесии.

7 онлайн сесии

сесии:

онлайн сесия
1. Съществително име (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
2. Род и число на съществителните имена (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
3. Съществителни нарицателни и съществителни собствени имена (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
4. Умалителни съществителни имена (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
5. Съществително име. Правопис и употреба (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
6. Синоними и антоними (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
7. Прилагателно име (1.5 учебни часа) В момента протича

Сесиите се провеждат в групи по 6 - 8 участници.

Коментари и оценки:


До този момент няма коментари за този курс.


За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Моля, изчакайте