Обратно
       на живо

Български език и литература за 2 клас – първа част

 Вижте как се провеждат сесиите

Езикът несъмнено е богатство, особено когато е жив и в активна употреба. Всяка година поверяваме отговорността за това на децата, които умело се включват в изучаването му, надграждайки все повече и повече знанията си.
Онлайн сесиите имат за цел да мотивират учениците да приложат своите езикови умения в реални речеви ситуации и да усъвършенстват възможностите си за устно и писмено общуване. По време на уроците заедно ще затвърдим знанията си за звуковия анализ на думите, ще наблегнем на правописа и правоговора, ще се запознаем с някои литературни жанрове - стихотворение, приказка, разказ.

Продължителността на модула е 12 учебни часа в 8 онлайн сесии.

8 онлайн сесии

сесии:

онлайн сесия
1. Устно и писмено общуване (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
2. Езикът като система. Азбучен ред (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
3. Звукове и букви (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
4. Правопис на гласните звукове (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
5. Правопис на звучни съгласни в края на думата (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
6. Правопис на звучни съгласни пред беззвучни (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
7. Правопис на думи без собствено ударение (предлози, съюзи, частици) (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
8. Звукове и букви. Правопис. Обобщение (1.5 учебни часа) В момента протича

Сесиите се провеждат в групи по 8 участници.

Коментари и оценки:


До този момент няма коментари за този курс.


За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Моля, изчакайте