Обратно
       на живо

Български език и литература за 1 клас - втора част

 Вижте как се провеждат сесиите

Модулът е част от курса по български език и литература за 1 клас. В рамките на обучението учениците ще формират умения за разграничаване на звучни и беззвучни съгласни звукове и образуване на корелативни двойки. Ще усъвършенстват уменията си за звуков анализ. Ще формират представи за графически правилно изписване на главните и малките ръкописни букви и свързването между тях. Ще усъвършенстват сричкосливащото четене и ще упражнят някои правописни особености. Ще формират умения за поставяне и отговаряне на въпроси към текст, за съставяне на диалог по дадена комуникативна ситуация. Ще разграничават на емпирично равнище съобщително и въпросително изречение. 

Продължителността на модула е 8,5 учебни часа в 8 онлайн сесии.

8 онлайн сесии

сесии:

онлайн сесия
1. Звукове [б, п] и техните букви (1 учeбен час) В момента протича
онлайн сесия
2. Звукове [в, ф] и буквите, които ги отбелязват (1 учeбен час) В момента протича
онлайн сесия
3. Звуковете [д, т] и техните букви (1 учeбен час) В момента протича
онлайн сесия
4. Звуковете [з, с] и техните букви (1 учeбен час) В момента протича
онлайн сесия
5. Запознаване със звуковете [ж, ш] и техните букви (1 учeбен час) В момента протича
онлайн сесия
6. Звуковете [г, к] и буквите, които ги отбелязват (1 учeбен час) В момента протича
онлайн сесия
7. Звук [дж], звук и буква ”ч” (1 учeбен час) В момента протича
онлайн сесия
8. Звук [дз] , звук и буква „Ц“. Обобщение (1.5 учебни часа) В момента протича

Сесиите се провеждат в групи по 6 участници.

Коментари и оценки:


До този момент няма коментари за този курс.


За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Моля, изчакайте