Обратно
       на живо

Математика за 6 клас. Втора част - Рационални числа

 Вижте как се провеждат сесиите

Курсът е подходящ за ученици в 6 клас.

По време на обучението си учениците ще усвоят действията с рационални числа, степенуване с цял степенен показател, усвояване на понятието средно аритметична стойност.

16 онлайн сесии

Уроци:
Сесиите се провеждат в групи по 1 до 9 участници.

онлайн сесия
1. Положителни и отрицателни числа. Изобразяване на рационалните числа върху числовата ос. (1.5 учебни часа)
онлайн сесия
2. Противоположни числа. Абсолютна стойност (модул) на рационално число. (1.5 учебни часа)
онлайн сесия
3. Сравняване на рационални числа. (1.5 учебни часа)
онлайн сесия
4. Събиране на рационални числа с еднакви знаци. (1.5 учебни часа)
онлайн сесия
5. Събиране на рационални числа с различни знаци. (1.5 учебни часа)
онлайн сесия
6. Свойства на събирането. (1.5 учебни часа)
онлайн сесия
7. Изваждане на рационални числа. (1.5 учебни часа)
онлайн сесия
8. Алгебричен сбор (1.5 учебни часа)
онлайн сесия
9. Намиране на неизвестно събираемо (1.5 учебни часа)
онлайн сесия
10. Самостоятелна работа.Умножение на рационални числа. (1.5 учебни часа)
онлайн сесия
11. Деление на рационални числа. Свойства на умножението и делението. (1.5 учебни часа)
онлайн сесия
12. Намиране на неизвестен множител. (1.5 учебни часа)
онлайн сесия
13. Декартова координатна система. Координати на точка. (1.5 учебни часа)
онлайн сесия
14. Декартова координатна система. Симетрични точки. (1.5 учебни часа)
онлайн сесия
15. Общи задачи. (1.5 учебни часа)
онлайн сесия
16. Самостоятелна работа. (1.5 учебни часа)

Коментари и оценки:


До този момент няма коментари за този курс.


За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Моля, изчакайте