Обратно
       на живо

Български език за 6 клас. Пета част - Думата – лексикално значение и звуков състав

 Вижте как се провеждат сесиите

Продължителността на модула е 6 учебни часа в 3 онлайн сесии.

Целта на обучението е учениците да  разпознават домашни думи, заемки и чуждици и ги използват уместно в текста;  да осмислят промените, които настъпват в звуковия състав на думите при определени условия, като спазват правоговорните и правописните правила; да правят фонетичен анализ; да откриват и коментират случаи на несъответствие между изговор и правопис.

3 онлайн сесии

сесии:

онлайн сесия
1. Думата в речниковия състав на българския език. Думата в речниковия състав на българския език - упражнение (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
2. Морфемен състав на думата. Изговор и правопис (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
3. Думата – лексикално значение и звуков състав (обобщение). Думата – лексикално значение и звуков състав (тест) (2 учебни часа) В момента протича

Сесиите се провеждат в групи по 8 - 9 участници.

Коментари и оценки:


До този момент няма коментари за този курс.


За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Моля, изчакайте