Обратно
       на живо

Български език за 6 клас. Тета част - Думите като части на речта

 Вижте как се провеждат сесиите

Продължителността на модула е 20 учебни часа в 10 онлайн сесии.

Целта на обучението е учениците да осмислят значението и функциите на местоименията в текста, употребата на залога в различни глаголни времена и да се научат да използват причастията в текста, като правят синонимни замени.

10 онлайн сесии

сесии:

онлайн сесия
1. Думата като морфологично средство в текста. Местоимение (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
2. Притежателни местоимения. Възвратни местоимения (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
3. Неопределителни местоимения. Отрицателни местоимения (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
4. Обобщителни местоимения. Местоимения - обобщение (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
5. Местоимения – обобщение. Местоимения - тест (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
6. Части на речта. Глагол (урок за преговор). Глагол. Залог на глагола (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
7. Нелични глаголни форми. Причастия. Минало деятелно причастие (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
8. Минало страдателно причастие. Сегашно деятелно причастие (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
9. Деепричастие. Причастия - упражнение (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
10. Думите като части на речта – обобщение. Думите като части на речта - тест (2 учебни часа) В момента протича

Сесиите се провеждат в групи по 8 - 9 участници.

Коментари и оценки:


До този момент няма коментари за този курс.


За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Моля, изчакайте