Обратно
       на живо

Български език за 5 клас. Модул 4 - Думата - речниково и граматично значение

 Вижте как се провеждат сесиите

Общата продължителност на обучението по модула е 14 учебни часа разпределени в 7 онлайн сесии.

Модулът има за цел да подготви учениците как да разпознават буквалното и преносното значение на думите, да разпознават граматичното значение и форми на думата, да познават видовете морфеми и да умеят да правят морфемен анализ. 

7 онлайн сесии

сесии:

онлайн сесия
1. Речниково значение и многозначност на думата. Пряко и преносно значение. (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
2. Синоними и антоними. Омоними и пароними. (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
3. Тест върху взетите до момента в модула уроци. Видове речници. (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
4. Граматично значение и форми на думата. Морфема и морфемен анализ. (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
5. Словообразуващи и формообразуващи морфеми. Звукова страна на думата. Ударение. (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
6. Променливо „я“. Подвижно „ъ“ и непостоянно „ъ“. (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
7. Упражнения. Изходящо ниво. (2 учебни часа) В момента протича

Сесиите се провеждат в групи по 8 участници.

Коментари и оценки:


До този момент няма коментари за този курс.


За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Моля, изчакайте