Обратно
       на живо

Преговор по география за ученици, постъпващи в 11 клас задължителна подготовка и 12 клас на профилирани гимназии

 Вижте как се провеждат сесиите

За всички ученици, постъпващи в 11 клас задължителна подготовка и в 12 клас на профилирани паралелки, географията не е просто поредния предмет от учебната програма. Онлайн преговорът цели да затвърдите знанията си по предмета, да ви подготви за предстоящата учебна година и да постави основите на увереността в собствените ви знания.

По време на сесиите ще усъвършенстваме уменията си да оценяваме съвременното географско положение на България и значението на държавните граници като зони на интеграция и сътрудничество; геостратегическите предимства на територията в съвремието и в исторически план; членството на България в международни икономически и политически организации; да анализираме съвременните характеристики на природноресурсния потенциал на страната; демографската ситуация; да решаваме тестови задачи; да работим с картографски изображения и източници на информация; да презентираме убедително; да пишем географско есе; да боравим свободно със статистически, географски и икономически данни и термини.
 

8 онлайн сесии

сесии:

онлайн сесия
1. Тест входно ниво (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
2. Географско положение на България – част 1 (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
3. Географско положение на България – част 2 (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
4. Природноресурсен потенциал и устойчиво развитие – част 1 (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
5. Природноресурсен потенциал и устойчиво развитие – част 2 (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
6. Демографска ситуация в България. Демографски проблем и политика за решаването му - част 1 (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
7. Демографска ситуация в България. Демографски проблем и политика за решаването му – част 2 (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
8. Практически упражнения и презентации (2 учебни часа) В момента протича

Сесиите се провеждат в групи по 8 участници.

Коментари и оценки:


До този момент няма коментари за този курс.


За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Моля, изчакайте