Обратно
       на живо

Български език за 5 клас. Модул 5 - Части на речта (изменяеми и неизменяеми)

 Вижте как се провеждат сесиите

Модулът е част от курса Български език за 5 клас. Той има за цел да запознае учениците с изменяемите и неизменяемите части на речта, да ги научи как се прави морфологичен анализ на думата, да въведе основните глаголни времена и спрежение на глагола. Продължителност 17,5 учебни часа.

Обща продължителност на обучението по модула е 17,5 учебни часа, разпределени в 9 онлайн сесии.
                                                                             

Модулът има за цел да запознае учениците с изменяемите и неизменяемите части на речта, да ги научи как се прави морфологичен анализ на думата, да въведе основните глаголни времена и спрежение на глагола.

9 онлайн сесии

сесии:

онлайн сесия
1. Изменяеми и неизменяеми части на речта. Имена: съществителни, прилагателни и числителни имена. (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
2. Морфологичен разбор. Местоимения. Лични местоимения и техните падежни форми. (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
3. Упражнения върху падежните форми на личните местоимения. Притежателни и възвратни местоимения. (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
4. Втора група местоимения – въпросителни, относителни, отрицателни, неопределителни и обобщителни. Показателни местоимения. (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
5. Упражнения върху видовете местоимения. Глагол. Граматични признаци и спрежение на глагола. (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
6. Основни глаголни времена. Основна и преносна употреба на глаголните времена. (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
7. Неизменяеми части. Наречие. Съюз и предлог. (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
8. Частица и междуметие. Морфологичен разбор. (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
9. Изходящо ниво (60 минути) (1.5 учебни часа) В момента протича

Сесиите се провеждат в групи по 8 участници.

Коментари и оценки:


До този момент няма коментари за този курс.


За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Моля, изчакайте