Обратно
       на живо

Математика за 5 клас . Трета част - Десетични дроби

 Вижте как се провеждат сесиите

19 онлайн сесии

сесии:

онлайн сесия
1. Десетични дроби (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
2. Сравняване на десетични дроби (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
3. Събиране на десетични дроби. Свойства на сбора (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
4. Изваждане на десетични дроби (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
5. Събиране и изваждане (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
6. Самостоятелна работа (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
7. Умножение на десетична дроб с естествено число (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
8. Умножение на десетични дроби (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
9. Разместително и съдружително свойство (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
10. Деление на десетична дроб с естествено число (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
11. Умножение и деление с 10, 100, 1000. Преминаване от една мерна единица в друга (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
12. Деление на десетични дроби (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
13. Действия с десетични дроби (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
14. Задачи от движение (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
15. Превръщане на обикновена в десетична дроб. Безкрайна периодична десетична дроб (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
16. Процент. Намиране на процент от число. Намиране на число по зададен процент от него. (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
17. Проста лихва (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
18. Разчитане и построяване на таблици и диаграми (1.5 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
19. Самостоятелна работа (1.5 учебни часа) В момента протича

Сесиите се провеждат в групи по 9 участници.

Коментари и оценки:


До този момент няма коментари за този курс.


За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Моля, изчакайте