Обратно
       на живо

География и икономика за 8 клас. Първа част - География на Европа

 Вижте как се провеждат сесиите

Курсът е подходящ за ученици в 8 клас. Той има за цел да запознае учениците с географията на Европа.

Учениците трябва:

  • да придобият система от географски знания за континента Европа;
  • да могат да определят географско положение, да описват граници и да оценяват значението на географското положение и границите;
  • да описват и обясняват природните компоненти;
  • да характеризират природните зони; да оценяват природата като условие за живот и фактор на стопанска дейност;
  • да сравняват природата на Европа с други континенти;
  • да характеризират населението на континента по карта;
  • да характеризират политическата карта на континента - изменение и съвременно състояние;
  • да групират страните в континента по съществени признаци; да характеризират особеностите на стопанството на континента и да обясняват териториалното разпределение на основните стопански отрасли;
  • да сравняват страни от Европа със страни от други континенти.

16 онлайн сесии

сесии:

онлайн сесия
1. Урок за запознанство /40 минути/ (1 учeбен час) В момента протича
онлайн сесия
2. Начален преговор (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
3. Тест входящо ниво (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
4. Европа – географско положение, граници и големина; Бряг и брегова линия (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
5. Релеф на Европа – особености и формиране (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
6. Полезни изкопаеми в Европа (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
7. Климат на Европа (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
8. Води в Европа (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
9. Природни зони в Европа (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
10. Природа на Европа –практически упражнения и оценка (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
11. Население – брой, гъстота и разпределение на населението. Структура на населението (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
12. Политическа карта на Европа (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
13. Стопанство – обща характеристика, – териториално разположение на отраслите (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
14. Региони в Европа – част 1 (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
15. Региони в Европа – част 2 (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
16. Европа – урок за преговор, обобщение и контрол (2 учебни часа) В момента протича

Сесиите се провеждат в групи по 8 - 9 участници.

Коментари и оценки:


До този момент няма коментари за този курс.


За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Моля, изчакайте