Обратно
       на живо

Интензивна подготовка чрез решаване на примерни тестове за държавен зрелостен изпит по география и икономика 2016 г.

 Вижте как се провеждат сесиите

Курсът е насочен към ученици в 12 клас, подготвящи се за Държавен зрелостен изпит по география.

В този пакет са включени курсовете:

  1. Интензивно решаване на тестови задачи със затворен отговор в тестове от ДЗИ по география и икономика до 2015 год., вкл. и авторски тестове.
  2. Интензивно решаване на тестови задачи с отворен отговор в тестове от ДЗИ по география и икономика до 2015 год., вкл. и авторски тестове
  3. Изпълнение на практически задачи върху учебното съдържание от география на света и от география на България
  • Курс 1
  • География

Интензивно решаване на тестови задачи със затворен отговор в тестове от ДЗИ по география и икономика до 2015 год., вкл. и авторски тестове.

4 онлайн сесии

Курсът има за цел усвояване на комплексни знания за взаимодействието на обществото и природата в глобален, регионален и локален аспект, с акцент върху социално-икономическите измерения на това взаимодействие.

сесии:

онлайн сесия
1. География на света – население, селища и световно стопанство (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
2. География на България – природна география (3 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
3. География на България – население, селища, национално стопанство (3 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
4. География на районите в България (3 учебни часа) В момента протича

Сесиите се провеждат в групи по 9 участници.
  • Курс 2
  • География

Интензивно решаване на тестови задачи с отворен отговор в тестове от ДЗИ по география и икономика до 2015 год., вкл. и авторски тестове

4 онлайн сесии

Курсът има за цел за надгради и затвърди знанията на учениците за четене и разпознаване на географско съдържание по видове диаграми, полово-възрастови пирамиди, схеми, климатограми и хидрограми, географско съдържание по географски карти и графични изображения – снимки и др.

сесии:

онлайн сесия
1. География на света – население, селища и световно стопанство (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
2. География на България – природна география (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
3. География на България – население, селища, национално стопанство (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
4. География на районите в България (2 учебни часа) В момента протича

Сесиите се провеждат в групи по 9 участници.
  • Курс 3
  • География

Изпълнение на практически задачи върху учебното съдържание от география на света и от география на България

2 онлайн сесии

Курсът има за цел ефективно и коректно попълване на практически задачи върху контурни карти за нанасяне на географски обекти по условие – страни, градове, области, ГКПП, жп възли, историко-географски обекти,   природни обекти и явления – реки, планини, пещери, морета, заливи и др., климатични и природогеографски области и др.

сесии:

онлайн сесия
1. География на света – население, селища и световно стопанство (2 учебни часа) В момента протича
онлайн сесия
2. География на България – природна география. География на България – население, селища, национално стопанство.География на районите в България (2 учебни часа) В момента протича

Сесиите се провеждат в групи по 9 участници.

Коментари и оценки:


До този момент няма коментари за този курс.


За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Моля, изчакайте