Партньорства с образователни институции

Прознание предлага редица възможности на българските училища с цел обогатяване, подпомагане и модернизиране на училищната среда. С помощта на виртуалната класна стая училищата могат значително да улеснят комуникацията между учители, ученици, родители и директор. Виртуалната класна стая повишава интереса, мотивацията и концентрацията на учениците и осигурява равен достъп за онези от тях, които са възпрепятствани да присъстват в час. Спестява време и логистични разходи при организацията на различни дейности. Използването на виртуална среда за обучения и комуникация разширява компетентността на педагогическия екип за използване на технологиите в учебния процес, както и реализира и надгражда доказани добри практики и модели за използване на технологиите в подкрепа на обучението.


I. Училищен абонамент за виртуална класна стая

 

Специално създадените училищни абонаменти за виртуалната класна стая на Прознание имат за цел да достигнат до максимален брой потребители, които да се възползват от безспорните преимущества на платформата.
Училищният абонамент за виртуална класна стая на Прознание има няколко ключови предимства.

Улеснява образователния процес в случаи на:

 • Отсъстващи от училище деца за по-дълъг период от града или страната
 • Грипни ваканции
 • Професионално спортуващи деца
 • Даровити деца, изискващи индивидуална форма на обучение
 • Болни деца и при деца с по-лека форма на СОП
 • Частни ученици
 • Допълнителна подготовка по език
 • Подготовка за зрелостни изпити
 • Свободна и задължително избираема подготовка (СИП, ЗИП) и др.

Пример за наваксващи уроци за деца, пропуснали учебен час:

Подпомага комуникацията и координацията в случаи на:

 • Консултации на деца и родители
 • Дистанционни родителски срещи
 • Провеждане на квалификационни курсове
 • Съвместна работа на учители и ученици по общи проекти
 • Срещи, комуникация и координация на училищното настоятелство
 • Дистанционна учителска стая – комуникация между учители и обмяна на опит
 • Подготовка на училищни отбори за олимпиади и състезания

Виртуалната класна стая на Прознание предлага смесен тип обучения, обогатяващи възможностите на традиционното обучение в реалната класна стая с елементи от дистанционното обучение.

Включване на дистанционен гост-лектор в традиционната класна стая:

 • Специалисти по темите, включени в учебната програма за час на класа
 • Експерти по теми, включени в програмите по различните учебни предмети
 • Обучители по полезни теми извън учебното съдържание (гражданско образование, здравословен начин на живот и др.)
 • Споделяне на родителски опит с професии, свързани с профила на училището
 • Обучения за безопасно поведение на пътя, при бедствия и аварии и др.

Пример за обучение с гост-лектор в часа на класа , 32 СОУ „Св.Кл.Охридски“, гр. София

Свързване на отдалечени класни стаи:

 • Провеждане на съвместни уроци с деца от страната и чужбина

II. Детски градини – абонамент за виртуална класна стая

 

Прознание предлага специални абонаменти за детски градини. Виртуалната класна стая разширява образователните възможности, обогатява и осъвременява настоящата среда, дава възможност да се наградят добрите практики на обучение, посредством използването на технологиите.

Специалните абонаменти на Прознание за детски градини са разработени в няколко основни направления:

 • Занимания за деца над 4-годишна възраст;
 • Образователни ситуации за деца от 4-7 г., отсъстващи за по-дълъг период;
 • Дистанционни индивидуални консултации на родители;
 • Онлайн срещи с родители и/или членове на настоятелството;
 • Провеждане на квалификационни обучения и курсове за учители и директори;
 • Виртуална учителска стая – комуникация и обмен на опит между колеги и преподаватели от различни детски заведения;
 • Приобщаващо образование на деца със СОП;
 • Възможност за самостоятелна организация на предучилищното образование.
 • Дистанционен гост-лектор:
  • Специалисти по темите, включени в образователните програма
  • Обучители по полезни теми извън учебното съдържание

Пример за смесен тип обучение, 65 ОДЗ „Слънчево детство“ и 49 ОДЗ „Радост“ , гр. София:

 


Възможности за детската градина:

 • Обогатява, подпомага и модернизира учебната среда;
 • Улеснява комуникацията между учители, родители и директор;
 • Повишава интереса, мотивацията и концентрацията на децата;
 • Осигурява равен достъп за деца, които са възпрепятствани да присъстват;
 • Спестява време и логистични разходи при организацията на различни дейности;
 • Разширява компетентността на педагогическия екип за използване на технологиите в учебния процес;
 • Реализира и надгражда доказани добри практики и модели за използване на технологиите в подкрепа на обучението.

III. Квалификационни курсове за учители

 

Прознание предлага иновативна и стабилна платформа за развитие и осъвременяване на образователната среда, като в допълнение залага на квалификациите на учителите, за да ги подготви за променящата се учебна атмосфера и предизвикателства.

Квалификационен курс за синхронно дистанционно преподаване в средното училище и детска градина, инструменти, методика, практика

 • Квалификационен курс за синхронно дистанционно преподаване в средното училище и детска градина, инструменти, методика, практика
 • Сертификат и 1 квалификационен кредит от Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски“.

За повече информация и запитвания може да се свържете с Учебен отдел на:
0888 992 649
edu@proznanie.bg

Моля, изчакайте