За уроците

Прознание-уроците са създадени така, че да отговорят на потребностите на ученици с различни цели, възможности и интереси. Разнообразните формати са фокусирани върху получаването на качествена допълнителна или изпреварваща подготовка по учебните предмети от предучилищна възраст до 12 клас. Съобразени са с Държавните образователни изисквания и учебните програми в българското училище и включват:

 • Подготовка за Национално външно оценяване (7 клас)
 • Подготовка за държавни зрелостни изпити (12 клас)
 • Английски език за деца от 1-4 клас по системата на Pearson
 • Богато полезно съдържание по интересни теми извън учебния материал, предназначени за най-любознателните деца и родители
 • Възможност за индивидуални консултации по заявка
 • Лятна академия с плавен преход към материала за следващата учебна година

Прознание насърчава ученето през целия живот, като предлага още:

 • Курсове за допълнително обучение върху учебното съдържание за хора от всички възрасти
 • Курсове за наваксващо вечерно обучение за хора от всички възрасти, които не са завършили средното си образование
 • Бакалавърски и магистърски курс на обучение и квалификационни програми за учители по метода Прознание, в партньорство със Софийския университет „Св. Климент Охридски“
 • Специализирани курсове за учители за работа във виртуалната класна стая Прознание

Прознание подкрепя и българските образователни институции, като предлага:

 • дистанционно обучение и дейности, които подпомагат комуникацията и координацията в случаи на:

  • Консултации на деца и родители
  • Дистанционни родителски срещи
  • Провеждане на квалификационни курсове
  • Съвместна работа на учители и ученици по общи проекти
  • Срещи, комуникация и координация на училищното настоятелство
  • Дистанционна учителска стая – комуникация между учители и обмяна на опит
  • Подготовка на училищни отбори за олимпиади и състезания
 • Смесен тип обучения, които обогатяват възможностите на традиционното обучение в реалната класна стая с елементи от дистанционното обучение:

  • Дистанционен гост-лектор в традиционната класна стая:

   • Специалисти по темите, включени в учебната програма за час на класа;
   • Експерти по теми, включени в програмите по различните учебни предмети;
   • Обучители по полезни теми извън учебното съдържание (гражданско образование, здравословен начин на живот и др.);
   • Споделяне на родителски опит с професии, свързани с профила на училището;
   • Обучения за безопасно поведение на пътя, при бедствия и аварии и др.
  • Свързване на отдалечени класни стаи – провеждане на съвместни уроци с деца от страната и чужбина.

Моля, изчакайте