Декларация за поверителност
Последно обновяване на 18.05.2016

Цел

Декларацията за поверителност има за цел да опише как Доставчикът (Прознание, „нас“, „ние“ или „наш“) събира, използва и споделя лична информация чрез своите онлайн интерфейси и приложения, притежавани и контролирани от Прознание, включително и proznanie.bg (заедно и поотделно наричани „Сайта“). Прознание е надлежно регистрирано дружество като администратор на лични данни.

Моля, прочетете този текст внимателно, за да се запознаете с дейността ни. В случай че не разбирате някои аспекти на нашата политика на поверителност, не се колебайте да се свържете с нас на support@proznanie.bg. Използването на Сайта се регламентира също и от нашите Общи условия.

Какво включва настоящата Декларация за поверителност

Декларацията се отнася до информацията, която събираме за Вас чрез нашия Сайт. Някои от функционалностите на Сайта ни могат да бъдат достъпни, без да е необходимо предоставянето на лични данни, въпреки че за всички функционалности и услуги се изисква разкриването на лична информация. Ако не използвате тези функционалности и услуги, тогава информацията, която събираме за Вас, ще бъде обобщена (т.е. това е информация, с която не можете да бъдете идентифициран). Обобщената информация включва информация за заглавната страница на proznanie.bg и нейните подстраници, които сте разгледали. За да получите достъп до определени функционалности и приложения на нашия сайт, може да е необходимо да ни предоставите лична информация (т.е. информация, чрез която може да бъдете разпознат). Личната информация може да включва както Вашите имена и имейл адрес, така и друга, свързана с Вас информация. Вие носите отговорност за верността на предоставената ни лична информация. Предоставянето на неточна информация може да се отрази на възможността за използване на Сайта; на информацията, която Вие получавате при използване на Сайта, както и на възможността ни да се свържем с Вас.

Важно: Вашият имейл адрес и телефон трябва да са актуални, за да може своевременно да комуникираме с Вас.

Поверителност и сигурност на личната информация

За нас поверителността и сигурността на Вашата информация е от първостепенно значение. Ние използваме стандартни за индустрията физически, технически и административни мерки за сигурност, които осигуряват поверителността и сигурността на Вашата лична информация, която ние няма да споделяме с трети лица, освен в случаите, посочени в тази декларация, или когато сме убедени, че подобно споделяне е необходимо в специални случаи, като предотвратяване на злоупотреба или злонамерени действия.

Цялата информация, която обменяте със Сайта, е криптирана и се осъществява по SSL протокол, като всяка уеб страница в системата е достъпна само през https://proznanie.bg. Въпреки това Ваше задължение е да пазите сигурността на своите данни за вход.

Данни за малолетни и непълнолетни лица

Ние държим на защитата на личните данни и най-вече на малолетни и непълнолетни лица. Ако сте малолетно или непълнолетно лице, моля, обсъдете своето намерение да използвате нашите услуги със своите родители или настойници. Ще предприемем необходимите мерки за заличаване на лична информация за малолетно или непълнолетно лице, която е била предоставена на нашия Сайт без съгласие на родител или настойник, в момента в който бъдем информирани за съществуването на такава лична информация.

С какво се съгласявате, използвайки нашия сайт

Моля, имайте предвид, че с предоставянето на лична информация вие приемате и се съгласявате, че ще събираме, използваме и предоставяме Вашата лична информация, съгласно тази Декларация за поверителност и Общите ни условия, както и съобразно изискванията на действащото законодателство. Ако не сте съгласни с тези условия, моля, не ни предоставяйте лична информация. Ако се откажете от предоставянето, оттеглите съгласието си или ако решите да не ни предоставите исканата лична информация, вероятно няма да можем да Ви предоставим предлаганите на нашия Сайт услуги.

Събираме два типа информация за нашите потребители.

Обобщена информация. Когато посещавате нашия Сайт, ние може да наблюдаваме, събираме и систематизираме обобщена информация, включително – но не само – кои страници на сайта сте посетили, кога сте ги посетили и кои препратки сте посетили. Освен това, събираме информация от кой URL адрес сте влизали на Сайта. Естеството на тази информация може да включва запис на IP адрес, операционна система и какъв браузър ползва потребителят на Сайта. Въпреки че тази информация не е лична, чрез нея ние можем да определим по потребителския IP адрес доставчика на интернет услугата и географското му местоположение.

Ние използваме или може да използваме „бисквитки“ (cookies) и/или „уеб сигнали“ (web beacons), които ни помагат да идентифицираме последващи посетители, вида на съдържанието и сайтовете, които даден потребител посещава на Сайта ни; времето, което прекарва в конкретна област на Сайта, както и специфичните функционалности, които потребителите предпочитат да използват. По същество „бисквитките“ са идентификационна карта на потребителя за нашите сървъри. „Уеб сигналите“ са малки графични файлове, свързани с нашите сървъри, които ни позволяват да наблюдаваме използването на нашия Сайт и свързаните с това функционалности. „Бисквитките“ и „уеб сигналите“ позволяват на Прознание да Ви служи по-добре и по-ефективно и да персонализира Вашия опит на Сайта. „Бисквитките“ и „уеб сигналите“ не се използват за съхранение на лична информация.

Вие имате възможност да контролирате как и дали „бисквитките“ ще бъдат приети от Вашия браузър. Повечето браузъри предлагат инструкции как да забраните използването на „бисквитки“. Това се намира в лентата с инструменти на браузъра, в секция „Помощ“. Ако забраните използването на „бисквитки“, много от функциите и удобствата на Сайта може да не работят правилно.

Лична информация. Събираме лична информация, когато създавате акаунт, актуализирате или променяте информацията във Вашия профил; купувате продукти или услуги; попълвате анкета; абонирате се в Сайта за актуализации; изпращате ни имейли и/или участвате в други услуги на нашия Сайт. Може да използваме предоставената лична информация с цел да отговорим на Вашите запитвания, да представим специфичен курс и/или услуги; актуализации за услуги, предлагани от нас; съобщения за поддръжка или актуализации в Сайта и др.

Регистриране на акаунт. Ако се регистрирате в Сайта, ще е необходимо да ни предоставите лична информация, например Вашите имена, телефонен номер, имейл адрес, дата на раждане, адрес на регистрация, както и друга информация, която е свързана с данъчното третиране на услугите ни.

Съобщения към Доставчика. Ние получаваме лична информация, когато ни изпращате имейли или се свързвате по друг начин с нас.

Анкети. Може да получаваме лична информация, когато попълвате анкета, организирана от нас.

Обработка на дебитни и кредитни карти от трети страни. Предоставяме Ви възможност да заплащате нашите услуги с дебитни и кредитни карти чрез доставчик на разплащателни услуги. Моля, имайте предвид, че само доставчикът на разплащателни услуги събира и обработва информацията от Вашите дебитни и кредитни карти.

Как използваме събраната информация

Обобщена информация. Тази информация ни е необходима, за да изградим по-качествени и полезни услуги чрез статистически анализи върху характеристиките и поведението на потребителите и измерването на демографски показатели и предпочитани категории в Сайта ни.

Лична информация. Освен в случаите, предвидени в тази Декларация за поверителност, изрично приета от Вас, Ние нямаме право да разкриваме информация от Сайта, свързана с Вас. В допълнение към начините за използване на лична информация, описани в тази декларация, имаме право да ползваме информацията и за целите, посочени по-долу. Може да я използваме за научни и бизнес цели, включително с цел подобряване и персонализиране на Сайта и продуктите, които предлагаме на него.

Актуализации. Използваме личната информация, когато се регистрирате за получаване на различни съобщения или обновяване на софтуера, във връзка със Сайта или дадена услуга.

Комуникация с Доставчика. Когато ни изпратите запитване или се свържете с нас, може да използваме предоставената от Вас информация, за да отговорим на Ваше запитване и/или да я използваме по начин, описан в тази декларация. Може да архивираме личната информация и/или да я използваме за бъдещи контакти с Вас.

Правителствени органи, юридически права и действия. Доставчикът има право да споделя личната Ви информация със съответните държавни органи при надлежно подадено искане за установяване и упражняване на наше законно право или защита на наша собственост, при защита срещу правни искове или при други случаи, съгласно законодателството. В тези случаи си запазваме правото да направим възражение или да се откажем от такова, както и да предявим или да се откажем от наше право. Освен това, можем да споделяме личната Ви информация, ако счетем за необходимо, при разследване, защита или предприемане на действия във връзка с незаконни или подозирани за незаконни дейности, при защита и отстояване на правата, собствеността или сигурността на Прознание, Сайта, нашите потребители и клиенти или други заинтересовани лица, както и при други случаи, съгласно Общите ни условия.

Актуализиране на личната Ви информация

Имате достъп до личната си информация и можете да потвърдите, че е вярна и актуална, както и да изберете дали да получавате или не материали от нас или наши партньори чрез нашия Сайт, като посетите потребителския си профил. Имайте предвид, че при деактивиране съхраняваме остатъчна информация в наши бази данни, регистри за достъп и други масиви, като тази информация може да съдържа или не Ваши лични данни.

Външни връзки

За Ваше удобство може да Ви предоставим линкове към сайтове, които се поддържат от други организации, освен Прознание („Трети страни“). Ние не предоставяме Ваша лична информация на Третите страни, без да имаме Вашето изрично съгласие. Не приемаме и не сме отговорни за декларациите за поверителност на Третите страни. Ако изберете да кликнете на линк към страница на Трета страна, е добре да се запознаете с декларацията им за поверителност и да проверите как Третата страна ще събира и използва Вашата лична информация.

Промени в Декларацията за поверителност

Имайте предвид, че ние регулярно преглеждаме нашите практики във връзка с поверителността и те може да бъдат променяни. Всяка промяна, допълнение или изменение ще влиза в сила веднага след публикуването й на Сайта. Ние ще Ви уведомим за всяка съществена промяна в декларацията за поверителност, включително като публикуваме съобщение на основната страница на Сайта за разумен период от време след промяната и като сменим актуалната дата на този документ (намираща се в началото на тази страница).
Не забравяйте периодично да проверявате тази страница с цел да сте запознати с актуалната версия на Декларацията за поверителност.


Ако имате въпроси, свързани с поверителността, можете да ни пишете на support@proznanie.bg.

Моля, изчакайте