Виртуалната класна стая

Виртуалната класна стая на Прознание е интерактивно онлайн пространство за провеждане на дистанционни образователни курсове чрез видеоконферентна връзка и ефективно взаимодействие между ученици и учител в реално време. 

Виртуалната класна стая на Прознание е уникална по рода си онлайн среда, оборудвана с всичко необходимо, което да улесни и направи ученето забавно - видеоконферентна връзка, онагледяване на материала, използване на аудио и видео материали, работа по групи, възможност за самостоятелна работа, инструменти, стимулиращи решаването на практически задачи, поддържане на ползотворна учебна атмосфера.

Виртуалната класна стая Прознание предлага сигурна онлайн учебна среда, в която достъпът до уроците става единствено след родителско потвърждение, а Прознание-уроците са в процес на постоянен видео мониторинг. 

Моля, изчакайте